หลักสูตรอบรม Rope Access & Work At Height

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

ระยะเวลาเรียน 4 วัน สอบ 1 วัน (รวม 5 วัน) ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00น.
ค่าอบรมท่านละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รอบละ 7-10 ท่าน)
ราคานี้สำหรับการอบรมที่ Outdoor Solution Training Center เท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวม

 1. ค่าวิทยากรและทีมครูฝึก
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มวันฝึกอบรม
 3. ค่าอุปกรณ์และชุดที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
 4. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าดำเนินการต่างๆ
 5. ใบรับรองการฝึกอบรมจาก Camp Italy และ ID Card

**กรณีอบรมนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดจะคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม**

เนื้อหาและรายละเอียดของหลักสูตร

 1. Ascending การไต่ขึ้น
 2. Descending การไต่ลง
 3. Changeover การเปลี่ยนอุปกรณ์กลางเชือก ใช้เมื่อปีนขึ้น แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับการโรยตัว หรือเมื่อโรยตัวลงแล้วต้องการปีนขึ้น ต้องเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์สำหรับไต่ขึ้น
 4. Passing Knot การผ่านปมเชือกใช้ในกรณีที่พบว่าเชือกมีรอยชำรุดในระหว่างทำงาน โดยที่รอยชำรุดนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผู้ทำงานจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการผูกปมไว้ เพื่อไม่ให้รอยชำรุดของเชือกต้องรับแรงดึง แต่อุปกรณ์สำหรับการปีนขึ้นหรือโรยตัว จะไม่สามารถผ่านปมนี้ได้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคในการผ่านปมอย่างปลอดภัย
 5. Passing rope protection การผ่านปลอกรองเชือก ในการทำงานเชือกมักพาดผ่านขอบอาคารซึ่งจะเกิดแรงเสียดสีของเชือกกับมุมของอาคาร จำเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกมีความเสียหาย ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ และเทคนิคในการข้ามผ่านอุปกรณ์ชนิดนี้ด้วย
 6. Anchor & Knot เงื่อนและการทำจุดยึด โดยคำนึงถึงมุมองศาที่รับแรงได้ดีที่สุด
 7. Re-Anchor ใช้ในกรณีที่มีการย้ายการทำงานในแนวระนาบ โดยที่ไม่ต้องมีการย้ายจุดผูก เพื่อให้เชือกเปลี่ยนแนว วิธีนี้จะผูกเชือกไว้ที่ 2จุด ตามแนวที่ต้องการเปลี่ยน
 8. Deviation การไต่เบี่ยงเชือกโดยใช้จุดยึด
 9. Rope to Rope transfer การย้ายเชือก
 10. Aid Climbing using fix anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดถาวร
 11. Aid Climbing using mobile anchor การปีนแนวขนานโดยใช้จุดยึดเคลื่อนที่
 12. Rescue การช่วยเหลือผู้ติดอยู่กลางอากาศ